Jujubee S.A. - Games Developer and Publisher. iOS | Android | WP | PC | Mac | Linux | PS4 | Xbox One - Dofinansowania

Dofinansowania

 

Projekt: Stworzenie prototypu gry komputerowej “Punk Wars”

Program: Rozwój sektorów kreatywnych

Beneficjent: Jujubee S.A.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

 


JUJUBEE SPÓŁKA AKCYJNA
 

realizuje projekt pt.

 

„Opracowanie framework’u do budowy systemów zachowań sztucznej inteligencji w
wieloaktorowych grach czasu rzeczywistego typu ‘Grand Startegy’ - GS-AIM (Grand Strategy
Artificial Inteligence Mechanism).”

w ramach działania Działania 1.2: „Sektorowe programy B+R” – GameINN, Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

Celem projektu jest opracowanie systemu GS-AIM (Grand Strategy Artificial Inteligence Mechanism)
- framework’u do budowy systemów zachowań sztucznej inteligencji
w wieloaktorowych grach czasu rzeczywistego typu ‘Grand Startegy’.

Efektem projektu będzie stworzenie zupełnie nowej kategorii gier - ‘Real Time Grand
Strategy’ mobile games przy wykorzystaniu opracowanego systemu GS-AIM

(Grand Strategy Artificial Inteligence Mechanism).

 

Wartość projektu: 1.946.295 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1.341.171 PLN